Kurs palacza CO. Kto powinien go odbyć?

dla-kogo-przeznaczony-jest-kurs-palacza-co-i-kiedy-go-odbycSiedząc w swoich przytulnych mieszkaniach w długie zimowe wieczory rzadko zastanawiamy się, skąd właściwie bierze się ciepło, emitowane przez nasze grzejniki. Większość budynków mieszkalnych w Polsce ogrzewana jest z wykorzystaniem systemów centralnego ogrzewania zasilanych kotłami. Choć mogłoby się wydawać, że obsługa takich kotłów nie jest skomplikowana, tak naprawdę na palaczach ciąży wielka odpowiedzialność.

Kim jest palacz i czym zajmuje się na co dzień?

Podstawowym zadaniem palacza jest bieżąca obsługa kotłów centralnego ogrzewania. Kotły te dostarczają energię cieplną, ciepłą wodę użytkową i parę technologiczną do budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także do rozmaitych zakładów przemysłowych. Wbrew potocznym wyobrażeniom, palacz nie zajmuje się wyłącznie dorzucaniem paliwa na palenisko kotła, a jego zadania są bardzo odpowiedzialne.

„Palacz CO w codziennej pracy musi stale kontrolować prawidłowość działania systemu grzewczego. Pod jego nadzorem znajdują się m.in. urządzenia oczyszczania i odprowadzania spalin, których usterki mogą prowadzić do tragedii – ostrzega nasz rozmówca z Ośrodka Szkoleniowego GALILEUM.”

Na barkach palacza spoczywa odpowiedzialność za sprawność techniczną kotłów, a także wszystkich urządzeń pomocniczych i kontrolno-pomiarowych. Toteż oczywiste jest, że osoba na takim stanowisku musi posiadać umiejętność odczytywania wyników z aparatury pomiarowej i świadomie nadzorować cały proces technologiczny.

Palacz uruchamia kotły centralnego ogrzewania i stale monitoruje ich działanie. Nadzoruje też pracę systemów dostarczania paliwatemperaturę i ciśnienie w urządzeniach grzewczych, a także prawidłowy ciąg powietrza w systemie ogrzewania. Od umiejętności i rzetelności  palacza zależy nie tylko wydajne działanie systemu CO, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku.

Jak zdobyć kwalifikacje palacza CO?

Najprostszym sposobem zdobycia kwalifikacji uprawniających do pracy w kotłowni jest ukończenie profesjonalnego kursu palacza CO. Szkolenia tego typu organizowane są przez centra szkoleniowe w różnych miastach Polski. Na kurs palacza można zapisać się indywidualnie lub wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym dla konkretnego zakładu pracy.

W trakcie szkolenia kursant powinien zdobyć wiedzę na temat prawidłowego ustawiania parametrów pracy kotłów w zależności od ich wydajności i nauczyć się, w jaki sposób kontrolować stan techniczny poszczególnych urządzeń systemu grzewczego. Ważnym elementem kursu jest szkolenie z zakresu prowadzenia rejestru odczytów mierników oraz zasad BHP i ppoż.

Na podstawie uczestnictwa w kursie palacz otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do pracy w zawodzie. Co ważne, uprawnienia palacza tracą ważność po upływie 5 lat i wtedy należy je odnowić, znowu biorąc udział w szkoleniu.

Dodaj komentarz