Urlop na żądanie – czy pracodawca może pytać o powód?

Sytuacje losowe, a także nagła dolegliwość uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie bywają powodem, kiedy nie możemy pojawić się danego dnia w pracy. Wtedy jedynym rozwiązaniem, aby uniknąć nieusprawiedliwionej nieobecności, jest urlop na żądanie. Czy pracodawca ma prawo do tego, aby pytać o powód niezaplanowanego urlopu, a także czy może go pracownikowi odmówić?

Prawo do urlopu na żądanie

Pracownikowi, który jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, przysługują cztery dni urlopu na żądanie w roku. Mogą być one wykorzystane pojedynczo lub jeżeli jest taka konieczność, łącznie. Co ważne, urlop na żądanie nie stanowi dodatkowych dni wolnych, lecz jest on częścią urlopu wypoczynkowego. A zatem osoby o stażu pracy większym niż dziesięć lat, mają do wykorzystania dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego w roku, z czego cztery dni mogą wziąć na żądanie. Kiedy zgłosić pracodawcy prośbę o udzielenie dnia urlopu na żądanie? Powinno to nastąpić najpóźniej w dniu, którego dotyczy urlop i to przed godziną rozpoczęcia pracy. Forma przekazania informacji jest dowolna − może być telefoniczna bądź przesłana za pośrednictwem e-maila czy wiadomości SMS. 

Urlop na żądanie – powód i ewentualna odmowa

Biorąc urlop na żądanie, który gwarantuje Kodeks pracy, nie ma obowiązku tłumaczenia się przed pracodawcą, co jest powodem nagłego wolnego. Wszelkie wyjaśnienia są dobrowolne, a pracodawca co do zasady nie powinien wypytywać, dlaczego pracownik nie pojawi się w pracy. Jednak są sytuacje, gdy może takiego urlopu odmówić. Przede wszystkim może nastąpić to wtedy, gdy pracownik zobowiązany był do przesłania ważnego projektu, którego brak będzie oznaczał niedotrzymanie umowy z klientem i karę finansową czy też nieobecność pracownika spowoduje zatrzymanie pracy w całej firmie. Jednym słowem, powody odmowy muszą być bardzo konkretne i ważne. W innym razie pracownik może zgłosić sprawę do sądu pracy, przez co na pracodawcę może zostać nałożona wysoka grzywna.

Osoby, które znalazły się w takiej niekomfortowej sytuacji, mogą zgłosić się po pomoc prawną do kancelarii TGC Corporate Lawyers.