Gdy nie mamy pieniędzy na rozwój firmy…

businessman-432661_640Aby firma funkcjonowała przez długie lata, a przy tym przynosiła wymierne korzyści, niewątpliwie stale musi się rozwijać. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy na rozwój brakuje pieniędzy, ponieważ uzyskiwane dochody wystarczają wyłącznie na pokrywanie bieżących zobowiązań, takich jak między innymi podatki, wynagrodzenia dla pracowników i nie tylko. Nie oznacza to jednak, że firma nie może się rozwijać. Wówczas warto poszukać innego rozwiązania, dzięki któremu uzyskać można niezbędne wsparcie finansowe.

JEREMIE szansą na rozwój

Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa daje pożyczka udzielana w ramach inicjatywy JEREMIE. Na co można przeznaczyć pozyskane środki? Celem jest finansowanie inwestycji, polegających między innymi na zakupie, budowie bądź też modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych. Pozyskane pieniądze przeznaczyć można również na zakup nowych lub używanych maszyn, urządzeń, a także zakup środków transportu związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Co więcej, część pożyczki, jednak nie więcej niż 50 procent, można przeznaczyć na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych. Wszystko to niewątpliwie korzystnie wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa.

Dla kogo pożyczka?

Niezbędne na rozwój firmy środki pozyskać można poprzez zaciągnięcie pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE. Proponowana oferta przeznaczona jest dla mikrofirm (zatrudniających nie więcej niż 10 osób) prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego. Warto wiedzieć, że inicjatywa JEREMIE ma na celu wsparcie firm, które mają na rynku komercyjnym znaczące trudności związane z pozyskanie niezbędnego im wsparcia finansowego. Oferowana inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw, które nie posiadają historii kredytowej, a także nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości, bądź są na początku drogi związanej z prowadzeniem działalności.

Gdzie po pożyczkę?

Mając już wiedzę jak pozyskać środki na rozwój swojego mikroprzedsiębiorstwa oraz na co konkretnie można przeznaczyć pozyskane środki, należy dowiedzieć się, gdzie udać się po pożyczkę w ramach inicjatywy JEREMIE. W województwie łódzkim takie wsparcie w ramach środków Unii Europejskiej udzielane jest przez TISE S.A., czyli Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które istnieje od 1991 roku. Obecnie właścicielem TISE jest francuski bank Crédit Coopératif. Celem TISE jest świadczenie usług finansowych oraz doradczych, które sprzyjają rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomii społecznej, a także wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej. TISE posiada ponad 20-letnie doświadczenie. Ponadto w swojej pracy kieruje się zasadami etyki, co łączy się z finansowaniem w sposób przejrzysty. Nie bez znaczenia jest również partnerstwo oraz prostota, czyli mniej skomplikowane procedury i krótszy czas rozpatrywania wniosków.

Dopełnij formalności i rozwijaj firmę

Chcąc rozwijać swoją firmę, sięgnąć można po środki, które to umożliwią. Po zapoznaniu się z warunkami udzielania wsparcia finansowego, konieczne jest właściwe wypełnienie wniosku, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty formalno-prawne, dokumenty finansowe oraz dokumenty do zabezpieczenia pożyczki (szczegółowy wykaz dostępny na tise.pl). Kiedy wniosek zostanie złożony, wówczas pozostaje czekać na odpowiedź. Po pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy i wypłata środków. Od tego czasu można rozpocząć rozwijanie przedsiębiorstwa, a część uzyskiwanych dochodów przeznaczać na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Dodaj komentarz