IT expert Group partnerem Kongresu Smart „Inteligentne Miasta”

smart-kongres30 marca 2015 roku w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 18 w urokliwym hotelu – Sound Grand Hotel odbyła się konferencja o ogólnopolskim zasięgu Smart – Inteligentne Miasta, której partnerem był IT.expert Group.

Tematyka konferencji – Smart „Inteligentne Miasta” skupiała się wokół nowoczesnych technologii i rozwiązań infrastrukturalnych, it expert podkreśla iż są to technologie, które mogą być czynnikiem, a nawet determinantem rozwoju polskich miast. Podczas konferencji podjęto trud dyskusji nad tym, które z aglomeracji miejskich w Polsce w stopniu najbardziej zaawansowanym realizują strategie Smart City oraz o znaczeniu polityki rozwoju regionalnego dla koncepcji inteligentnego miasta. Jednym z głównych elementów konferencji było przedstawienie zasad dobrych praktyk, które zostały stworzone w oparciu o rozwój miast szwedzkich, norweskich oraz niemieckich.

Smart City, czyli inteligentne miasta to strategia, która wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej części składowych, a także zwiększenia świadomości samych mieszkańców miast. Określanie miasta można nazwać „inteligentnym” wówczas, gdy w jego obrębie podejmowane są przedsięwzięcia inwestycyjne skierowane na kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną, którego efektami są zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym również mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi przez partycypację obywatelską.

„Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu energią w mieście” – to blok tematyczny, który został zaprezentowany przez it expert jako dedykowana oferta rozwiązań jednego z elementów realizacji strategii Smart City. Cała grupa it expert od 2014 roku prężnie rozwija ofertę pod tytułem „Smart City” o następujące produkty i usługi: bezpieczeństwo e-usług, zintegrowane systemy informacyjno-komunikacyjne ICT, systemy prezentacji informacji publicznej, systemy podnoszenia efektywności energetycznej oraz nawigacji wewnętrznej i obsługi usług komunalnych, a także sieci metropolitarne i bezprzewodowy odstęp do sieci.

Dodaj komentarz