30 marca 2015 roku w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 18 w urokliwym hotelu – Sound Grand Hotel odbyła się konferencja o ogólnopolskim zasięgu Smart – Inteligentne Miasta, któr...