Wyposażenie grup interwencyjnych

Grupa interwencyjna jest to ta część pracowników ochrony, której głównym zadaniem jest podjęcie interwencji na sygnał alarmu, o którym poinformuje ją centrum monitoringu. Ich obowiązkiem jest również skontrolowanie pracowników pełniących funkcje ochronne na obiektach lub samych obiektów, miejsc, obszarów, kontrolując stan ich bezpieczeństwa. Żeby odpowiednio realizować wyznaczone zadania, każdy pracownik grupy interwencyjnej powinien być wyposażony