Z czego jest wykonana odzież robocza

Odzież jaką noszą pracownicy dzieli się na odzież roboczą i ochronną. Odzież robocza nie musi mieć żadnych specjalnych certyfikatów. Jest to odzież zabezpieczająca lub zastępująca ubranie własne pracownika. Ma za zadanie ochronić go przed zabrudzeniami spowodowanymi substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia. Chroni ona również przed zniszczeniem odzieży osobistej lub jest stosowana, gdy wymagana jest specjalna czystość